Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilme Süreci Çalışma Takvimi Güncellenmiş Hali

    

24 Aralık 2017 tarihli 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü, 24 üncü ve 25 inci maddeler uyarınca Üniversitemizde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalışanların sürekli işçi kadrosuna atanmasına ilişkin sürekli işçi kadrolarına geçirilme süreci çalışma takvimi ihtiyaç üzerine Rektörlük Makamının 02/02/2018 tarih ve E. 2192 sayılı Oluru ile tekrar güncellenmiştir. Takvime erişmek için indir butonunu tıklayınız.İndir