2018 Dönemi, 2018-1-TR01-KA103-050046 nolu Erasmus+ Programı, Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliği Projesi Puan Listesi

    

2018-2019 eğitim-öğretim dönemi için Erasmus+ Programı Öğrenci Hareketliliği kapsamında 23/05/2018 tarihinde yapılmış olan yabancı dil sınavı sonucunda, sınav puanlarının %50’sinin ve genel not ortalamalarının %50’sinin toplamı alınarak yapılmış olan puan listesi ekte ilan ediliştir.

Genel not ortalamaları, Yükseköğretim Kurulu’nun 4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıklarına göre çevrilmiştir.

Erasmus+ Programı Öğrenci Hareketliliğinden tekrar yararlanmak isteyen ve daha önce feragat etmiş olan öğrencilerin toplam puanlarından 10 puan düşürülerek hesaplama yapılmıştır.

2017 Dönemi Erasmus+ Programı hareketliliğinden faydalanmaya hak kazanmış ve yazışmaları devam eden öğrenciler belirlenmiş, hareketlilik kesin olarak gerçekleştiğinde toplam puanlarından 10 puan düşürülecek ve liste tekrar güncellenecektir.

Hem öğrenim, hem staj faaliyetine aynı zamanda başvuran öğrencilerden tercih dilekçesine göre ikinci tercihinden 10 puan düşürülerek hesaplama yapılmıştır.

Erasmus+ Öğrenci Staj/Öğrenim Hareketliliği faaliyetinden feragat etmek isteyen öğrencilerin 18-29 Haziran 2018 tarihleri arasında feragat dilekçelerini Koordinatörlüğümüze teslim etmesi gerekmektedir.

Avrupa Birliği Bakanlığı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ile Üniversitemiz arasında imzalanan Erasmus+ Programı Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği Projesi kapsamında yapılan sözleşmedeki bütçe göz önüne alınarak puan listesi sıralaması doğrultusunda öğrenciler faaliyetten yararlanmaya hak kazanacaktır.

Erasmus+ Programı ile ilgili gelişmelerden haberdar olmak adına web sitemizi takip etmeniz önemle rica olunur.

Munzur Üniversitesi

Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü


1- Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Puan Listesi

2- Öğrenci Staj Hareketliliği Puan Listesi

3- Feragatname

4- Tutanak