2020 Dönemi Erasmus+ Programı Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliği Başvuruları (2020-1-Tr01-Ka103-080861 No'lu Proje)

    

2020 Sözleşme Dönemi, Erasmus+ Programı, 2020-1-TR01-KA103-080861 proje nolu “Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliği” için başvurular, 01.03.2021-15.03.2021 tarihleri arasında alınacaktır. Adaylar başvuru şartlarını dikkatlice okuduktan sonra çevrimiçi (online) olarak başvuru formunu ve başvuru için ilanda belirtilen diğer belgeleri eksiksiz olarak sisteme yüklemek suretiyle başvuru yapabilirler.

Erasmus+Yabancı Dil Sınavı Koronavirüs ile mücadele kapsamında çevrimiçi (online) olarak 24 Mart 2021 Çarşamba Günü saat 13.00’te gerçekleştirilecektir. Çoktan seçmeli yapılacak olan sınav; Moodle sistemi üzerinden yapılacak olup; bir saat sürecektir. Başvuru yapan öğrenciler, başvuru esnasında vermiş oldukları e-posta adreslerine gelecek olan şifreleri kullanarak Moodle sistemine giriş yapıp sınavı tamamlayabilecektir.

Bununla birlikte Erasmus+ Programı Öğrenci öğrenim ve staj hareketliliği kapsamında salgına yönelik öngörülen önlemler ve uygulanacak kurallar aşağıda yer almaktadır:

- Hareketlilikten faydalanmaya hak kazanan öğrenciler, asgari süreler dahilinde yurt dışı eğitime sanal başlayıp, sonrasında fiziksel eğitime geçiş yapabilirler.

- Mücbir sebep durumlarında, fiziksel hareketlilik süresi azaltılabilir, iptal edilebilir veya uzayan sanal hareketlilik süresi fiziksel hareketliliğin yerine geçebilir.

- Hareketliliğin proje süresi içerisinde gerçekleşmesi koşuluyla, sanal ve fiziksel hareketlilik arasındaki kesinti sürelerine izin verilir.

- Sanal hareketlilik süresinde öğrenciler bireysel destek hibesi almaz. Öğrenciler, yurt dışında fiziksel hareketlilik başladığında hibe almaya hak kazanırlar.

- Bu faaliyetlere katılım kanıtlayıcı belgelerle desteklenmelidir. Öğrenim Hareketliliğinde transkript belgesi staj hareketliliğinde katılım sertifikası sanal ve karma hareketlilik faaliyetleri için destekleyici belge olarak kabul edilir.

- Öğrenciler, OLS lisanslarını sanal hareketliliğin başından itibaren kullanmaya başlayabilecektir.

- Her iki hareketlilik süresi için de (sanal ve fiziksel) öğrenim çıktılarının akademik tanınması sağlanacaktır.

- Öğrenciler tarafından gerekçelendirmek ve belgelendirmek kaydıyla ve Erasmus+ Program Rehberinde yer alan kurallara uygun olacak şekilde, sanal hareketliliğe katılımı sağlayabilme amacıyla özel ihtiyaç sahibi öğrencilerin, özel ihtiyaç desteği başvuruları uygun harcama olarak kabul edilebilecektir.

- Hareketlilikten faydalanmaya hak kazanan öğrenciler talep ettikleri ve partner kurumun da onayını aldıkları takdirde hareketliliğe fiziksel olarak katılabilirler. Fakat vize alamama, uçuş erteleme ya da iptali gibi durumlardan dolayı hareketliliğin fiziksel olarak gerçekleşememesinden Koordinatörlüğümüz sorumlu değildir.

Ayrıntılı bilgi ve başvuru için tıklayınız.