10 Nisan 2021 Tarihli ve 31450 Sayılı Resmi Gazete'de Yayınlanan Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi Alımı İlanı

    

Üniversitemizin ilgili birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri uyarınca öğretim üyesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddelerine göre de öğretim görevlisi alınacaktır.

Detaylı bilgi ve başvuru şartlarını içeren Resmi Gazete ilanı için tıklayınız.