Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden 2021 Yılı 2. Dönem BAP Proje Başvuru Duyurusu

    

2021 Yılı 2. Dönem Bilimsel Araştırma Proje Başvuruları 01 Haziran 2021 Tarihinde Başlayacaktır. Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine yapılacak olan;

• Bireysel Araştırma Projesi

• Grup Araştırma Projesi

• Katılımlı Araştırma Projesi

• Lisansüstü Tez Projeleri

- Doktora Projesi

- Yüksek Lisans Projesi

• Güdümlü Araştırma Projesi

• Altyapı Projesi

• Destek Projesi

• Üniversite-Sanayi İşbirliği Projesi

• Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Destek Projesi başvuruları, 01 Haziran 2021 tarihi itibari ile başlayacak olup, 30 Haziran 2021 tarihinde sona erecektir. Proje başvuruları ve izleyen tüm süreçler, Üniversitemiz Senatosu tarafından kabul edilen “Munzur Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi” kapsamında yapılacaktır. Proje başvuruları, bap.munzur.edu.tr adresinden ulaşılabilecek olan üniversitemiz BAP Otomasyon Sistemi üzerinden elektronik olarak yapılacaktır. Başvuru, için gerekli tüm form ve belgeler (Otomasyon sisteminde belirtilen) sisteme yüklenip birer çıktısı onaylı olarak BAP birimine teslim edilecektir. Ayrıntılı bilgi için indir butonunu tıklayınız.

İndir