2022-2024 Dönemi Bütçe Hazırlık Çalışması Duyurusu

    

Orta vadeli programın idarelerin ihtiyaçlarını dikkate almak suretiyle hazırlanması ve bütçe sürecinde etkinliğin sağlanması amacıyla 2022-2024 dönemi bütçesi hazırlık çalışmaları başlamıştır. Çalışmalarda kullanılmak üzere anılan döneme ilişkin Bütçe Hazırlama Rehberi Taslağı ile Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Taslağına T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığının bilişim sistemleri olan programbutce.sbb.gov.tr ve KaYa üzerinden ulaşılabilmektedir.