Çemişgezek Meslek Yüksekokulu/ İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Alımına Ait Yeniden Yapılan Giriş Sınavı Nihai Değerlendirme Sonuçlarına İlişkin Duyuru

    

Erzurum Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesinin E:2020/1832, K:2021/802 sayılı kararıyla dava konusu işlemin iptali ile ilgili almış olduğu söz konusu kararı gereği, işlem tesis edileceğinden hareketle, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 11.  maddesine göre, yazılı giriş sınavı 14/07/2021 tarihinde yeniden yapılmış olup, ilgili Yönetmeliğin 12. maddesi uyarınca, sınav jürisinin nihai değerlendirmesi sonucunda, giriş sınav sonuç formunda da puan ve sonuçları belirtilmiş olan adayların değerlendirme puanı, 65 puanın altında olduğundan adaylar, başarısız sayılmışlardır. 


Çemişgezek Myo Giriş Sınavı Değerlendirme Sonuçları