Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı Duyurusu

    

Kısmi zamanlı olarak işe başlayacak her öğrenci 19-22 Ekim 2021 tarihleri arasında aşağıdaki evrakları hazırlayıp işe giriş işlemini yapmak için Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımıza bizzat müracaat edeceklerdir. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımız tarafından kendilerine verilen tarihte görev yapacakları birimde iş başı yapacaklardır. Birimler öğrencilere Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından işe başlama tarihi verilmeden iş başı yaptırmayacaklardır.

• Asil Adayların Getirmesi Gereken Evraklar

1) 1 adet nüfus cüzdan fotokopisi ,(adres ve telefon yazılacak)

2) Öğrenim gördüğü birimden alınmış yeni tarihli öğrenci belgesi,

3) 1 adet asıl fotoğraf (renkli fotokopi kabul edilmez),

4) T.C. Ziraat Bankası Tunceli Şubesinden adı ve soyadı yazılı IBAN numarasını gösterir hesap belgesi,

5) Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Sözleşmesi ( Daire Bakanlığımız tarafından işe giriş işlemi yapılırken hazırlanacaktır)

6) Sigortalı işe giriş bildirgesi (Daire Başkanlığımız tarafından hazırlanacaktır)

7)Sağlık provizyon aktivasyon sistemi (SPAS) müstahaklık sorgulama belgesi (SGK’dan alınacaktır)

8) Adli sicil kaydı (e-devlet üzerinden veya adliye’lerden alınacaktır)

9) Aile hekimliği tarafından kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilir raporu.

* Evrak Teslimi ve Sözleşme İmzalama

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Birimi İdari Bina Kat:3


Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kısmi Zamanlı Öğrenci Sonuç Listesi

Edebiyat Fakültesi Kısmi Zamanlı Öğrenci Sonuç Listesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kısmi Zamanlı Öğrenci Sonuç Listesi

İletişim Fakültesi Kısmi Zamanlı Öğrenci Sonuç Listesi

Mühendislik Fakültesi Kısmi Zamanlı Öğrenci Sonuç Listesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi Kısmi Zamanlı Öğrenci Sonuç Listesi

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Kısmi Zamanlı Öğrenci Sonuç Listesi

Spor Bilimleri Fakültesi Kısmi Zamanlı Öğrenci Sonuç Listesi

Tunceli MYO Kısmi Zamanlı Öğrenci Sonuç Listesi

Çemişgezek MYO Kısmi Zamanlı Öğrenci Sonuç Listesi

Pertek Sakine Genç MYO Kısmi Zamanlı Öğrenci Sonuç Listesi