Azami Öğrenim Süresi Sona Eren Öğrenciler Hakkında

    

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığı'nın 27 Eylül 2021 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinin (c) bendinde "…Ancak bu süreler sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir…" hükmü çerçevesinde alınan karar uyarınca: Azami öğrenim süresi sona eren son sınıf ön lisans ve lisans öğrencilerine 31 Ocak 2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar başvurmaları halinde başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilecektir.