Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden 2022 Yılı 1. Ara Dönem Proje Çağrısı Duyurusu

    

Üniversitemiz Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı kapsamında “Stratejik Hammaddeler ve İleri Teknoloji Uygulamaları” alanında bölgesel kalkınma üniversitesi seçilmesinden dolayı; Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun 30.12.2021 tarihli ve 2021/10 sayılı toplantısında alınan 2021/10.01 no’lu karar ile bu alanda yapılacak çalışmalara öncelik ve destek verilmesinin uygun olacağı göz önüne alınarak, Üniversitemizin “Stratejik Hammaddeler ve İleri Teknoloji Uygulamaları” ihtisaslaşma alanına yönelik ihtiyaç duyulan Laboratuvar Sarf Malzemelerinin karşılanabilmesi açısından Üniversitemiz BAP Yönergesi’nin 11 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (h) bendinde belirtilen “Destek Projeleri: Alt yapısı var olan araştırma birimlerinin, araştırmalarını yürütebilmek için gerek duydukları sarf malzemeleri, bakım/onarım veya yedek parça ihtiyaçlarını karşılamak üzere önerilen ancak kongre/sempozyum, seyahat giderlerine ve makine/teçhizat alımına kapalı olan projelerdir.” proje türünde 2022 yılının Ocak ayı içerisinde 15 gün süreli 1. Ara Dönem Proje Çağrısı kapsamında proje başvuruların alınmasına karar verilmiştir.

Alınan karar gereğince; Munzur Üniversitesi BAP birimi olarak “Stratejik Hammaddeler ve İleri Teknoloji Uygulamaları” alanında üniversitemiz öğretim elemanlarının proje başvurusu yapabilmeleri açısından 07 Ocak - 21 Ocak 2022 (mesai bitimine kadar) tarihleri arasında “Destek Projesi” türünde proje başvuruları alınacaktır. Proje başvuruları ve izleyen tüm süreçler, Üniversitemiz Senatosu tarafından kabul edilen “Munzur Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi” kapsamında yapılacaktır.

Proje başvuruları, MÜNİBAP Koordinasyon Birimine ait web sayfasındaki bap.munzur.edu.tr adresindeki BAP otomasyon sistemi üzerinden elektronik olarak yapılacaktır. Proje başvuruları BAP otomasyon sisteminden elektronik olarak yapıldıktan sonra, sistem üzerinden alınan çıktılar imzalanarak Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğüne teslim edilecektir.

Destek Projelerine Başvuru Şartları:

a. Proje süresi en az 6 ay en fazla 36 aydır.

b. Proje bütçe üst limiti KDV Dahil 85.000,00 TL’dir

Son başvuru tarihinden sonra yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır. Öğretim elemanlarına önemle duyurulur.

BAP Koordinatörlüğü