08.12.2021 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan Akademik Personel Kadrolarına Atanmaya Hak Kazanan Asıl Adaylardan İstenilen Belgeler

    

1. İlanda belirtilen mezuniyet alanlarına göre Lisans, Yüksek Lisans/Doktora Diplomaları veya öğrenci belgeleri (Diplomaların Aslı veya Noter Onaylı Suretleri) (Yabancı Diplomaların YÖK Denklik Belgesi)

2. Lisans ve Yüksek Lisans Transkripti

3. 4 Adet Fotoğraf

4. Kimlik Fotokopisi

5. Adli Sicil Kaydı (e- Devlet Çıktısı)

6. İkametgâh Belgesi (e- Devlet Çıktısı)

7. Nüfus Kayıt Örneği (e- Devlet Çıktısı)

8. Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için) (e - Devlet Çıktısı)

9. SGK Hizmet Belgesi (Çalışanlar veya çalışmış olanlar için)

10. Deneyim Belgesi (İstenen kadrolar için - Çalışılan Kurumlardan Resmi Yazı Alınacak)

11. Sağlık Kurulu Raporu (Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden veya Araştırma Hastanelerinden alınacak)

12. ALES Belgesi

NOT: İstenilen evrakları 13.01.2022 – 27.01.2022 tarihleri arasında Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına adayların şahsen teslim etmesi gerekir.