Azami Öğrenim Süresi Sona Eren Öğrenciler Hakkında

    

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinin (c) bendinde "…Ancak bu süreler sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir…" hükmü çerçevesinde azami süresini dolduranların sınavlara başvuru tarihi 06.10.2021 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 31 Ocak 2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar başvurmaları halinde iki ek sınav hakkından yararlanabileceklerine karar verilmiştir.


Azami Öğrenim Sürelerini Dolduran Ön Lisans ve Lisans Öğrencilerin Ek Sınav Tarihleri

02-10 Şubat 2022 tarihinde 1. ek sınav

14-23 Şubat 2022 tarihinde 2. ek sınav