Lojman Tahsis Komisyon Başkanlığı Komisyon Kararı

    

Üniversitemiz Lojman tahsis Komisyonu 14/01/2022 tarih saat 14:00 'da toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Alınan Kararlar:

Üniversitemiz tahsisine kayıtlı toplam 205 lojmanın Kamu Konutları Yönergemizin 2.Maddesinin (a) bendindeki "görev tahsisli konutların %85'i Akademik Personele, % 15'i İdari Personele ayrılır." hükmü gereğince Ek'li listede hesaplanan yüzdelik oranlara göre lojman dağıtımı yapılmıştır.

Rektörlük Makamının 14/01/2022 tarihli 40355 sayılı yazısı ile Komisyonumuza devredilen Yeni Etap G Blok 7 No'lu dairenin kullanıma alınmasının uygun olduğuna,

05/01/2022 tarihli Lojman Tahsis Komisyon kararına göre idari personellerimizden Şef Gültekin ÖZER'e Sıra Tahsisli olarak tahsis edilen Yeni Etap D Blok 8 No'lu dairenin İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında Şube Müdürü olarak görev yapan Zeynep Döndü FİDAN'ın 10/01/2022 ve 07/12/2021 tarih 35311 sayılı dilekçesi ve 06/08/2021 tarihli Lojman Talep Beyannamesi ile lojman talebinin işleme alınmadığını, talebinin olumsuz sonuçlandığı gerekçeli beyanı kabul edilerek 06/12/2021 ve 17/12/2021 tarihlerinde ilan edilen İdari Talep Listesinde sıralamaya dahil edilmediği sabit görülmüş olup söz konusu lojmanın Şef Gültekin ÖZER'den alınarak Şube Müdürü Zeynep Döndü FİDAN'a Görev Tahsisli olarak tahsis edilmesine; Araştırma Görevlisi Cihad FİDAN'a Görev Tahsisli olarak tahsis edilen B Blok 14 No'lu lojmanın eşine lojman tahsis edilmesinden dolayı düşürülmesine;

İdari Personellerimizden Şef Gültekin ÖZER'in 14/01/2022 tarih 40429 sayılı dilekçesi ile Lojman Talep Beyan Formundaki Zemin Kat 'Evet' tercihinin iptali talebinin kabulüne, İdari Personellerimizden Mühendis Cihan UYĞURLAR'ın 14/01/2022 tarihli lojman talebinin işleme alınmaması talepli dilekçesinin kabulüne,

Ek'te sunulan Akademik ve İdari Talep listesine göre hali hazırda boş bulunan lojmanlarımızın dağıtımı Kamu Konutları Yönetmeliğinin 8. ve 9. Maddesi ve ekli 12. Maddesinin (A) bendi uyarınca aşağıdaki hak sahiplerine dağıtılmasına;

Yeni Etap Aktuluk Lojmanlarımızdan ;

C Blok 3+1 1 No'lu (Yeni No: 2 ) Daire Araştırma Görevlisi Erçin ÖZCAN'a Görev Tahsisli

G Blok 2+1 7 No'lu (Yeni No :8 ) Daire Dr.Öğrt.Üyesi Altuğ KARAMAN'a Görev Tahsisli

F Blok 2+1 1 No'lu (Yeni No : 2 ) Daire Şef İsmailTEKEŞ'e Sıra Tahsisli

B Blok 1+1 14 No'lu (Yeni No: 13 ) Daire Dr.Öğrt.Üyesi Ebru Nalan CEYLAN 'a Görev Tahsisli

D Blok 1+1 2 No'lu (Yeni No : 1 ) Daire Bilgisayar İşletmeni Edib SAYĞIKAN'a Sıra Tahsisli olarak ayrı ayrı tahsis edilmelerine,

Oy birliğiyle karar verilmiştir.


Lojman Talep Listesi (Akademik)

Lojman Talep Listesi (İdari)

Lojman Yüzdelik Oranları