Lojman Tahsis Komisyon Başkanlığı Komisyon Kararı

    

Üniversitemiz Lojman Tahsis Komisyonunu 11/04/2022 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Alınan Kararlar:

Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığının 03/01/2022 tarihli yazısı ile B Blok 2 Nolu (Yeni No:1) 1+1 dairenin kullanıma uygun olmadığı gerekli tadilatların yapılabilmesi için tahsis edilen lojman tadilata alınması konulu 05/01/2022 tarihli kararına istinaden tadilatı bittiği beyan edilen söz konusu Lojmanın Ek' li Akademik Talep Listesine göre Kamu Konutları Yönetmeliğinin 12. maddesi (A) bendi uyarınca Ünvan ve tercih önceliği dikkate alınarak Dr. Öğr. Üyesi Şehmus Kurtuluş'a;

Üniversitemiz Aktuluk Yerleşkesinde tahliye edilen C Blok 7 Nolu (Yeni No: 8) 3+1 Dairenin Kamu Konutları Yönetmeliğinin 12. maddesi (A) bendi gereğince Ünvan ve tercih önceliği dikkate alınarak söz konusu Lojmanın Dr. Öğr. Üyesi Murat Bekleyiş Apaydın'a Görev Tahsisli olarak tahsis edilmeleri;

Oy birliğiyle kabul edilmiştir.


Lojman Talep Listesi (Akademik)