Üniversitemizin Stratejik Hammaddeler ve İleri Teknoloji Uygulamaları Alanında İhtisaslaşması Kapsamında Hazırlanan “Türkiye’nin İlk Kritik Hammadde Listesi”

    

Üniversitemiz Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı kapsamında “Stratejik Hammaddeler ve İleri Teknoloji Uygulamaları” alanında bölgesel kalkınma üniversitesi seçilmesi nedeniyle oluşturulan çalışma gruplarından Ekonomik Önem grubu, Dr. Öğr. Üyesi Elifcan GÖÇMEN POLAT koordinatörlüğünde “Türkiye’nin İlk Kritik Hammadde Listesi” raporunu hazırlamışlardır. Rapor kapsamında, ülkemizde sürdürülebilir bir kalkınma için; ülke sanayisinin ilk basamağında bulunan hammaddelerin tedarik riski, ekonomik önemi, sosyo-politik ve çevresel analizi gibi konuların kritikliğe etkileri, mühendislik modelleri, ekonomik model ve istatistik modelleri ile ortaya konulmaktadır. Elde edilen kapsamlı kritiklik listesi raporu, hem ülkemiz için bir ilk olma özelliği ile hem de ülkemiz sınırları içerisindeki yerli üretim faaliyetlerinde ihtiyaç duyulacak kritik hammaddeler için gelecek projeksiyonları geliştirme adına önem taşımaktadır.

Rapor hakkında bilgi almak için indir butonunu tıklayınız.İndir