31.12.2021 Tarihli Sözleşmeli Personel Alım İlanına Göre Atanmaya Hak Kazanan Yedek Aday Listesi

    

31 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete'de ilan edilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi uyarınca Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere;

Sözleşmeli pozisyona YEDEK olarak yerleşmeye hak kazanan adayların 16 Haziran 2022 tarihi mesai bitimine kadar aşağıda istenilen belgeleri tamamlamak suretiyle Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına ŞAHSEN başvuru yapması gerekmektedir. Belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyen bu hakkından vazgeçmiş sayılacaktır. Belgelerini teslim eden adayın evrak kontrolü ve arşiv araştırması olumlu olması halinde sözleşmeye davet için kendisine bildirimde bulunulacaktır.

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Atanmaya hak kazanan (Destek Personeli - Temizlik (Erkek)) aday listesi için tıklayınız.

Başvuru Başlama Tarihi : 02.06.2022

Başvuru Bitiş Tarihi : 16.06.2022 (Mesai Bitimi)

ATAMA İÇİN İSTENEN BELGELER:

1. Diploma (Aslı ya da Noter Onaylı)

2. 4 Adet Fotoğraf

3. Kimlik Fotokopisi

4. Adli Sicil Kaydı (e- Devlet Çıktısı)

5. İkametgâh Belgesi (e-Devlet Çıktısı)

6. Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için) ( e-Devlet Çıktısı)

7. SGK Hizmet Belgesi (Çalışanlar veya çalışmış olanlar için) (e-Devlet çıktısı)

8. Sağlık Kurulu Raporu (Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden veya Araştırma Hastanelerinden alınacak)

9. KPSS Sonuç Belgesi (ÖSYM Barkotlu Çıktı)İndir