Erzincan İdare Mahkemesi Kararı ile 10.04.2021 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan Öğretim Görevlisi Kadrosuna Atanmaya Hak Kazanan Adaydan İstenilen Belgeler

    

Erzincan İdare Mahkemesi Kararı ile 10.04.2021 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan Tunceli Meslek Yüksek Okulu Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü Laboratuvar Teknolojileri Programı 4. Derece Öğretim Görevlisi kadrosuna Atanmaya Hak Kazanan Melek GÜNER'den istenilen belgeler:

1. İlanda belirtilen mezuniyet alanlarına göre Lisans, Yüksek Lisans/Doktora Diplomaları veya öğrenci belgeleri (Diplomaların Aslı veya Noter Onaylı Suretleri) (Yabancı Diplomaların YÖK Denklik Belgesi)

2. Lisans ve Yüksek Lisans Transkripti

3. 4 Adet Fotoğraf

4. Kimlik Fotokopisi

5. Adli Sicil Kaydı (e- Devlet Çıktısı)

6. İkametgâh Belgesi (e- Devlet Çıktısı)

7. Nüfus Kayıt Örneği (e- Devlet Çıktısı)

8. SGK Hizmet Belgesi (Çalışanlar veya çalışmış olanlar için)

9. Deneyim Belgesi (İstenen kadrolar için - Çalışılan Kurumlardan Resmi Yazı Alınacak)

10. Sağlık Kurulu Raporu (Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden veya Araştırma Hastanelerinden alınacak)

11. ALES Belgesi

NOT: İstenilen evraklar 03.06.2022– 17.06.2022 tarihleri arasında Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına adayın şahsen teslim etmesi gerekir.