Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrenciler Hakkında

    

Azami öğrenim süresini dolduran ön lisans ve lisans öğrencilerimiz için, Yükseköğretim Kanunu'nun 44. Madde c bendinde yer alan " bu süreler sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir." hükmü gereğince düzenlenen Ek Sınav Akademik Takvimi aşağıdaki şekildedir.

04 Temmuz- 08 Temmuz 2022 Azami Süresini Dolduran Öğrenciler İçin Ek Sınav Başvuruları

18 Temmuz- 22 Temmuz 2022 Azami Süresini Dolduran Öğrenciler İçin 1. Ek Sınav

25 Temmuz – 29 Temmuz 2022 Azami Süresini Dolduran Öğrenciler İçin 2. Ek Sınav