2022 Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı (Güncellenmiş)

    

Üniversitemizde 24 Eylül 2022 tarihinde yapılması planlanan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı için hazırlanan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Kılavuzu ve Başvuru Dilekçeleri aşağıdaki şekildedir.

 Başvuru Kılavuzu

 Görevde Yükselme Dilekçesi

 Unvan Değişikliği Dilekçesi