Spor Bilimler Fakültesi 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci Alımlarına İlişkin Açıklama ve Özel Yetenek Sınav Sonuçları

    

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 45. maddesi kapsamında yükseköğretim kurumlarına öğrenci seçme ve yerleştirme esaslarını belirleyen kılavuzda özel yetenek gerektiren programların sınavları ile seçme ve yerleştirme işlemleri yükseköğretim kurumlarınca yapılmaktadır. Üniversitemizce yapılan Özel Yetenek Sınavlarına ilişkin puanlar özel yetenek sınav modülü kullanılarak değerlendirilmiştir.

15.09.2022 tarihinde Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Rekreasyon Bölümü ve Spor Yöneticiliği Bölümlerine ilişkin açıklanan sınav sonuçlarının özel yetenek sınav modülünde oluşan yazılımsal bir hata nedeniyle 2021 YKS Kılavuzu puanlamasına göre hesaplandığı tarafımızca tespit edilmiş olup konuya ilişkin gerekli düzenleme yapılmıştır.

2022 YKS Kılavuzuna göre hesaplanan Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Güncel Sonuçları aşağıdaki şekildedir:

Antrenörlük Eğitimi Bölümü Erkek - Asil ve Yedek Liste

Antrenörlük Eğitimi Bölümü Kadın - Asil ve Yedek Liste

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Erkek - Asil ve Yedek Liste

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Kadın - Asil ve Yedek Liste

(Güncel) Rekreasyon Bölümü Erkek - Asil ve Yedek Liste

Rekreasyon Bölümü Kadın - Asil ve Yedek Liste

Spor Yöneticiliği Bölümü Erkek - Asil ve Yedek Liste

Spor Yöneticiliği Bölümü Kadın - Asil ve Yedek Liste


Kesin Kayıt Tarihleri:

Asil adaylar için: 16-21 Eylül 2022

Yedek Adaylar: İlgili tarihlerde boş kalan kontenjan sayıları ayrıca ilan edilecektir.

1. Yedek Adayların İlanı  22 Eylül 2022

1. Yedek Adayların Kayıtları 23-27 Eylül 2022


2. Yedek Adayların İlanı (Kontenjan Dolmadığı Takdirde) 27 Eylül 2022 19:00’dan sonra

2. Yedek Adayların Kayıtları 28-30 Eylül 2022


3. Yedek Adayların İlanı (Kontenjan Dolmadığı Takdirde) 30 Eylül 2022 19:00’dan sonra

3. Yedek Adayların Kayıtları 03-05 Ekim 2022


Kesin kayıt haklarını kazanan adaylar ilan edilen tarihlerde aşağıdaki belgelerle birlikte şahsen Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

. Lise Diploması Aslı ve Fotokopisi(e-Devletten alınacak mezuniyet belgesi kabul edilir.)

. ÖSYS Sonuç Belgesinin İnternet Çıktısı.

. Nüfus Cüzdanı ve Fotokopisi.

. Askerlik Durum Belgesi (Askerlik durumu kayıt olmalarına engel olmayacaktır).

. İki Adet Fotoğraf


ÖNEMLİ HATIRLATMALAR:

1- Bir Yükseköğretim kurumunda iki lisans programına kayıt yapılamaz. Bu durumda olan adaylar kayıtlı oldukları Yükseköğretim Kurumundan ilişiklerini kesmeleri durumunda kayıtları alınacaktır.

2- Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

3- Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.

4- Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

5- Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

* Adaylar parkur derecesini belirlenen sürelerin (Erkek adaylar 50 sn. ve üzeri, kadın adaylar 60 sn. ve üzeri) tamamlamış ya da aday parkuru tamamlamamış ise parkur dereceleri * işareti ile gösterilmiştir. Bu adayların parkur derecesi puanları hesaplanmamıştır.