Türk Kızılay Elazığ Afet Müdahale Merkezi Müdürlüğü Afet Eğitimi

    

Türk Kızılay Elazığ Afet Müdahale Merkezi Müdürlüğü tarafından Üniversitemiz Kongre Kültür Merkezi'nde 24.10.2023 saat 09:30'da Afet Eğitimi verilecektir.

Eğitimi Veren Kurum: Türk Kızılay Elazığ Afet Müdahale Merkezi Müdürlüğü

Destek İl Merkezi : Türk Kızılay Tunceli İl Merkezi Başkanlığı

Eğitim İçerikleri :

1. Türkiye’de Afet Yönetimi ve Türk Kızılay’ın Rolü (Teorik)

2. Afetler ve Korunma Bilinci Eğitimi (Teorik)

3. Afet Malzemelerini Tanıma ve Çadır Kurma Eğitimi (Uygulama)

4. Haberleşme Aracı ve İkram Araçları Tanıtımı (Uygulama)

5. İkram

Eğitmenler :

1. Mesut KAMAN

2. Eda Nur YAVUZER

Eğitimler Hakkında :

Türk Kızılay 2021-2030 Stratejik Planı, Toplumsal Dayanıklılık temel alanı altında toplumun afetlere karşı direncini artırmak, Türkiye Afet Yönetim Sistemi hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak, zarar azaltma kültürünü oluşturmak, afet malzemelerini tanıtmak, afet anında görev alabilmesi için gerekli bilgi ve donanımı kazandırmak amacıyla ‘’Afet Malzemelerini Tanıma ve Çadır Kurma Eğitimi’’ ni bölgelerimizde bulunan üniversiteler, okullar, kurum, kuruluş, toplum liderleri ve halka verilmesi hedeflenmektedir.

Başta deprem olmak üzere ülkemizde sıkça görülen afetlerin olumsuz etkilerini en aza indirmek, verilen eğitim aracılığı ile toplumun her kesiminde afet bilinci oluşturmak, toplumun bütünleşik afet yönetiminin her bir evresi için yeterli ve katkı sunabilecek düzeyde bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve afet öncesi ve sonrasında çözümün bir parçası olmalarını teşvik etmek amacı ile Türk Kızılay, Afet Malzemelerini Tanıma ve Çadır Kurma Eğitimi ile Afetler ve Korunma Bilinci gibi uygulamalı eğitimler düzenlemektedir. 

Öğrencilerimiz ve personellerimiz davetlidir.