KAYIT İŞLEMLERİ


Üniversiteye kayıt yaptırmaya hak kazanan tüm aday öğrenciler, her öğretim yılı başında Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen katkı payını/öğrenim ücreti tutarını ödemesi hâlinde kesin kayıt için istenen belgeler ile birlikte ilgili birimin kayıt bürosuna başvurarak kayıt yaptırır. Türk öğrenci adaylarının kayıtları için gerekli belgeler:
 - Lise diplomasının aslı,
 - Kimlik fotokopisi,
 - 6 adet (3,5 × 4,5 cm) fotoğraf,
 - ÖSYM Yerleştirme Belgesinin internet çıktısı Yabancı uyruklu öğrenci adaylarının kayıtları için gerekli belgeler:
 - Adayın programa yerleştirildiği Sınav Sonuç Belgesi,
 - Lise Diplomasının aslı,
 - Öğrenim vizesi alınmış pasaport,
 - 6 adet (3,5 × 4,5 cm) fotoğraf,
 - Adayın katkı payını/öğrenim ücretini ödediğine ilişkin banka dekontu,
* Kayıt için gerekli belgeler her öğretim yılında duyurulmaktadır. Bu nedenle güncel duyuruların izlenmesi önerilmektedir.