HAKKIMIZDA

Misyon

 

       Bilimsel etik ilkeleri prensip edinerek Alevi-Bektaşi inancını, kültürünü ve tarihini ortaya koymaktır.

 

 

Vizyon

 

Anadolu’dan Balkanlara ve Ortadoğu’da yer alan Alevi-Bektaşiler hakkında akademik çalışmalar yapmak, yapılan çalışmaları kitap, dergi, bülten vb. vasıtalarla yazılı hale getirmek ve konuyu ilgili araştırmacılar ile kurumlara ulaştırmak ayrıca konferans, panel ve sempozyum gibi etkinliklerle öğrencilere ve geniş halk kitlelerine sunmaktır.