HAKKIMIZDA

Misyon


Üniversiteye bağlı fakülte ve yüksekokullarda sürdürülen, eğitim–öğretim, araştırma ve uygulamaları desteklemek, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve ıslahı konularında ortaya çıkabilecek sorunlara çözüm üretmek, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği konusunda karşılaşılabilecek her türlü idari ve teknik sorunlar ile bunların dışındaki problemlere bilimsel çözümler getirmek, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ile ilgili ihtiyaç duyulabilecek verileri toplamak, Merkezin araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak, yurt içi ve yurt dışı kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmaktır.

 

Vizyon

 

Misyona uygun yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla işbirliği yapmak, konu ile ilgili sempozyum, kongre, konferans, seminer, kurs ve benzeri çalışma ve toplantılar düzenlemek ve bilimsel yayınlar yapmak,