HAKKIMIZDA

Birimin Tarihsel Gelişimi

Merkezimiz 4 Temmuz 2017 tarih ve 30114 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik ile kurulmuştur. Merkezimizde 3 akademik ve 1 idari personel istihdam edilmektedir.

Misyonumuz

Üniversiteye bağlı birimlerde yürütülen ölçme ve değerlendirme çalışmalarının niteliğini arttırmak.

Vizyonumuz

Ölçme ve değerlendirme konusunda uyguladığımız yöntemlerle referans bir kurum olmak.

Faaliyetlerimiz

  • Üniversite kapsamında yürütülen ölçme ve değerlendirme çalışmalarının niteliğini arttırmaya yönelik eğitimler düzenlemek.
  • Üniversite kapsamında yapılan memnuniyet anketlerinin analizlerini gerçekleştirmek.
  • Talep doğrultusunda ölçme ve değerlendirme seminerleri ve sertifika programları düzenlemek.
  • İç ve dış paydaşlara ölçme ve değerlendirme konusunda danışmanlık hizmeti sağlamak.