HAKKIMIZDA

Tunceli Üniversitesi Su Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi 03 Aralık 2009 tarih ve 27421 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliği ile tüzel kişiliğine kavuşmuştur.  

Merkezimizin başlıca faaliyet alanları şunlardır;

Su ve su ürünleri konusunda ortaya çıkan ve çıkması muhtemel sorunlar, nedenler ve çözüm yolları üzerinde araştırmalar yapmak,

Su ve su ürünleri ile ilgili laboratuarlar kurmak, gerektiğinde çalışma grupları oluşturmak,

Amaca uygun yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ,konu ile ilgili sempozyum, kongre, konferans, seminer, kurs ve benzeri çalışma ve toplantılar düzenlemek ve bilimsel yayınlar yapmak,

Araştırma sonuçlarının uygulamaya aktarılması için bireysel çalışmalar ve üretim faaliyetlerinde bulunmaktır.