HAKKIMIZDA

Misyon

Kişisel ve toplumsal açıdan bilgi, beceri ve yeterlilikleri arttırmak

Bilim ve teknoloji alanındaki ilerlemeleri ve birikimi, geniş anlamda topluma yayarak Türkiye’nin kalkınmasına hizmet etmek

Sürekli olarak kSürekli olarak kendini yenilemek ve bu yeniliklerin, hizmet kalitesine de yansımasını sağlamak

Kamu kurum ve kuruluşlarına, özel sektöre, lisans ve lisansüstü eğitime sahip bireylere ihtiyaçları doğrultusunda, Tunceli Üniversitesi’nin deneyimli kadrosu ile uluslararası standartlarda verilecek eğitim

 programları geliştirmek, hazırlamak ve bu programların koordinasyonlarını sağlamak

Eğitim programları ile ilgili bilgi yayınlayarak ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile özel sektörü bilgilendirmek

Eğitim programlarına katılıp başarılı olanlara katılım belgesi, başarı belgesi, sertifika vb. vermek

Sosyal konulardaki eksikliklere duyarlılık göstererek bu eksikliklerin ortadan kalkmasını sağlayacak eğitim programları hazırlamak

Bireyi, kendini gerçekleştirebilmesi; nitelikli bir meslek sahibi olabilmesi, mesleğinin bütün gerekliliklerini yerine getirebilmesi, iş gücünü daha verimli kullanabilmesi, çağa daha hızlı bir şekilde ayak uydurabilmesi, insan ilişkilerinde daha başarılı olabilmesi adına teşvik etmek ve bireyin, bunu bir yaşam biçimi haline getirmesini sağlamak

 

Vizyon

“Yaşam boyu eğitimi herkes için ulaşılabilir kılma” ilkesinden hareketle; sürekli kendini yenileyen, çağın gerekliliklerinin yakın takipçisi olan, toplumsal sorumluluk bilinci ile Türkiye’ye ve Anadolu insanına yararlı olmayı hedefleyen bir merkez olarak; ideale ulaşma arzusu içerisindeki nitelikli bireylere verdiğimiz eğitim ve sağladığımız imkanlar ile alanında öncü, tanınmış, güvenilir ve saygın bir eğitim merkezi olmak