BİLGİ / BELGE

* Kalvyê Zonê Zazaki | İndir
* Ders İçerikleri | İndir
* Tek Ders Sınavı Dilekçesi | İndir
* Vize Mazeret Sınavı Dilekçesi | İndir
* Sınav Notu İtiraz Dilekçesi | İndir
* Öğrenci İlişik Kesme Belgesi | İndir
* Geçici Mezuniyet Belgesi İsteme Dilekçesi | İndir
* Öğretim Elemanı Not Düzeltme Formu | İndir