BİLGİ / BELGE

* Kalvyê Zonê Zazaki | İndir
* Ders İçerikleri | İndir
* Vize-Marezet Sınavı Dilekçesi | İndir
* Sınav Notu İtiraz Dilekçesi | İndir
* Öğrenci İlişik Kesme Belgesi | İndir
* Kayıt Dondurma Dilekçesi | İndir
* Devamsızlık Muafiyet Dilekçesi | İndir
* Tek Ders-Üç Ders Sınavlarına Giriş Dilekçesi | İndir
* Öğrenci İntibak Talep Dilekçesi | İndir
* Yatay Geçiş Yapmaya Engel Yoktur Dilekçesi | İndir
* Sınıf Temsilciliği Dilekçesi | İndir
* Zaza Dili ve Edebiyatı Müfredatı | İndir