Kişisel Bilgiler İletişim Bilgileri     Görev
Unvan: Prof. Dr.
Ad-Soyad: Sedat KOLUKISA
E-Posta: skolukisa@munzur.edu.tr DEKAN  
Telefon: 213 17 94/2510
Web: www.munzur.edu.tr    

Unvan: Dr. Öğr. Üyesi
Ad-Soyad: Tuncay Yıldırım
E-Posta: tuncayyildirim@munzur.edu.tr DEKAN YARDIMCISI  
Telefon: 213 17 94/2458
Web:    

Unvan: Dr. Öğretim Üyesi
Ad-Soyad: Ayşe Burcu ATALAY
E-Posta: abkurtulgan@munzur.edu.tr DEKAN YARDIMCISI  
Telefon: 213 17 94/2408
Web:    

Unvan: Fak.Sek.
Ad-Soyad: Nihat AYGÜL
E-Posta: naygul@munzur.edu.tr Fakülte Sekreteri  
Telefon: 4282131794/1018
Web: www.munzur.edu.tr