MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM KURULU


 Doç. Dr.  Ebru YÜCE BABACAN  Meslek Yüksekokulu Müdürü

 Öğr. Gör.  M.Nurullah EVLİYAOĞLU  Meslek Yüksekokulu Müdür Yard.

 Öğretim Görevlisi  Tayfun ÇÖKMEZ  Meslek Yüksekokulu Müdür Yard.

 Prof. Dr.  Uğur ÇAKILCIOĞLU  Üye

 Dr.Öğr. Üyesi  M. Fatih CEVHER  Üye

 Dr.Öğr. Üyesi  Güzin PIHTILI  Üye