HAKKIMIZDA

Tarım sektöründe, tarım ürünleri, bu ürünlerin yetiştiriciliği, yetiştiriciliği sırasında karşılaşılan sorunların giderilmesi, hastalık ve zararlıların bilinmesi ve çözümlerin önerilmesi gibi konularda bilgi sahibi olan elemanlara ihtiyaç olduğu bilinen ve özellikle tarım sektör çalışanlarınca söylenen bir gerçektir. Bu programda öğrencilere tarımsal laboratuvar tekniklerinin öğretilmesi, analizlerde kullanılacak alet ve cihazların tanıtılması ve laboratuvarda çalışma becerisinin kazandırılması hedeflenmektedir. Ayrıca; toprak, su, bitki, gıda, yem analizleri ve bitki koruma teknikleri ile ilgili yöntem belirleyebilecek, uygulamalı analiz yapabilecek ve yapılan analizleri değerlendirebilecek ara eleman yetiştirilmesi de amaçlanmaktadır.

Kazanılan Derece: Ön lisans mezunu, Tarımsal Laboratuvar Teknikeri, Laboratuvar Teknikeri

İstihdam Olanakları: Tarım, Orman ve Gıda Bakanlığının ilgili birimlerinde (Tarım Laboratuvarları, Bitki Laboratuvarları, Gıda Laboratuvarları, Kimya Laboratuvarları), Gıda Kalite Kontrol Müdürlüklerinde, Toprak Mahsulleri Ofisinin ilgili birimlerinde, Gümrük Müsteşarlığına bağlı laboratuvarlarda, Çevre ve Orman Müdürlüklerinde ve üniversitelerin ilgili laboratuvarlarında Laboratuvar Teknikeri olarak çalışabilmektedirler. Mezunlar ayrıca özel sektörde de ilgili laboratuvarlarda çalışabilmektedirler. Tarım Bakanlığı Tarım İl Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, Ziraat Odaları, Hastaneler, Tarım Kredi Kooperatifleri ve özel kurulmuş olan toprak-su-bitki ve gübre analizleri yapan laboratuvarlar, yem fabrikaları, her türlü gıda, ilaç, tarımsal girdi üreten fabrikalar, atık ıslah eden özel veya resmi kurumlara ait laboratuvarlar çalışma alanıdır.

Üst Derece Programlarına Geçiş (Mezuniyet Sonrası Lisans Tamamlama Olanakları)Program mezunları DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile YÖK'ün öngördüğü ve aşağıda verilen lisans programlarına girip Lisans tamamlayabilecekleri gibi isterlerse ÖSYM'nin yaptığı YKS sınavlarına da girerek, Üniversitelerin Ziraat, Gıda ve Su ürünleri Mühendisliklerini kazanmaları durumunda ön lisansta aldıkları derslerin ciddi bir kısmını muafiyette kullanarak daha kısa sürede ve daha başarılı olarak bitirebilirler.

Laboratuvar Teknolojisi Programı DGS ile girilebilecek lisans programları:

- Biyoloji

- Biyomühendislik

- Hemşirelik

- Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

- Moleküler Biyoloji ve Genetik