HAKKIMIZDA

Munzur Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 27 Temmuz 2010 tarih ve 27654 sayılı Resmi Gazete’de Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği yayımlanarak kurulmuş ve Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü 2011 tarihi itibariyle faaliyetine başlamıştır.

 

 

Müdürlüğümüz  bünyesinde;  Rektörlük  ve  Bağlı Birimleri  ile  Su  Ürünleri  Fakültesi,  İİBF Fakültesi, Mühendislik Fakültesi Proje Tahlil Analiz ve Danışmanlık İşleri, Sürekli Eğitim ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü, Kursları,Teknoloji Transfer Ofisinin vermiş olduğu eğitim ve danışmanlık hizmetleri birimleri faaliyet göstermektedir.

 

 

Müdürlüğümüzün gelir kalemleri Sürekli Eğitim ve Uygulama Merkezi bünyesinde açılan kurslar, Teknoloji Transfer Ofisinin vermiş olduğu eğitim ve danışmanlık hizmetleri,Mühendislik Fakültelerinin Laboratuvar imkânlarıile yapılan test, analiz, deney ve gözlem sonuçlarının raporlanmasından elde edilen gelirler,Staj defterleri satışından sağlanan gelirlerdir.

Müdürlüğümüz tüm mal ve hizmet alımlarında,4734 sayılı Kamu İhale Kanunu,5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine bağlı olarak işlem yapılmaktadır.