HAKKIMIZDA

Koordinatörlüğümüz, Munzur Üniversitesi bünyesindeki iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinden sorumlu olan idari birimdir. Halen Öğr. Gör. Barış KARATAŞ Koordinatörlüğünde Munzur Üniversitesi'nin tüm personelinin güvenli ortamda çalışmasını sağlamak amacıyla faaliyetlerini sürdürürken, Üniversitesi'nin tüm birimleriyle koordineli bir şekilde çalışmaktadır.

Koordinatörlüğümüz, amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

 

a.     İş sağlığı ve güvenliği konularında, Üst kuruldan gelecek önerileri değerlendirmek, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul kararlarını uygulamak, iş sağlığı ve güvenliği birimini koordine etmek, birimin çalışma şekil ve sorumluluklarının belirlenerek, etkin katılımı sağlamak,

b.     İş sağlığı ve güvenliği eğitim planı hazırlamak,

c.     Risk değerlendirme çalışmalarını planlamak,

d.     Acil durum planı hazırlamak ve acil durum tatbikatları düzenlemek,

e.     İşyerinde meydana gelebilecek iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapmak, gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak,

f.      İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalar yapan yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla işbirliği yaparak konferans, seminer ve kurslara katılmak ve düzenlemek,

g.     İş sağlığı ve güvenliği biriminin faaliyetlerini koordine ve kontrol etmek,

h.     Her faaliyet dönemi sonunda birimden gelen faaliyet raporlarını değerlendirmek ve Üst Kurul’a sunmak,

i.      “Engelsiz Üniversite” çalışmalarına iş sağlığı ve güvenliği konularında destek vermek,

j.      Alt-işverenlerin, Kanun, ilgili mevzuat ve bu yönerge hükümlerine uygun olarak, kendi çalışanlarının sağlık ve güvenliği ile ilgili gerekli tedbirleri alıp almadığını denetlemek,

k.     Kimyasal ve zehirli atıkların saklanması, tahliyesi ve imha işlemlerini koordine etmek.

 

2438 dahili numaramızdan ve isg@munzur.edu.tr e-posta adresimizden bize ulaşabilirsiniz.