Kişisel Bilgiler İletişim Bilgileri     Görev
Unvan:
Ad-Soyad: Sedat AYDEN
E-Posta: genelsekreter@munzur.edu.tr Genel Sekreter  
Telefon: 428 213 23 48
Web: www.munzur.edu.tr