Kişisel Bilgiler İletişim Bilgileri     Görev
Unvan:
Ad-Soyad: Sedat AYDEN
E-Posta: genelsekreter@munzur.edu.tr Genel Sekreter  
Telefon: 428 213 23 48
Web: www.munzur.edu.tr    

Unvan:
Ad-Soyad: Mehmet Hakan EKİCİ
E-Posta: mhakanekici@munzur.edu.tr Genel Sekreter Yardımcısı  
Telefon: 2132348/1015
Web: www.munzur.edu.tr    

Unvan: Daire Başkanı
Ad-Soyad: Zeki YILDIZ
E-Posta: zyildiz@munzur.edu.tr Genel Sekreter Yardımcısı  
Telefon:
Web: www.munzur.edu.tr