Erasmus+ Uluslararası Öğrenci
(YÖS)
Mevlana


Erasmus+ Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliği Puan Listesi

    

(2020-1-TR01-KA103-080861 NOLU PROJE)

2020 Dönemi, 2020-1-TR01-KA103-080861 proje nolu Erasmus+ Programı Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliği kapsamında 01.03.2021-15.03.2021 tarihleri arasında başvuruları alınan ve başvuru ilanında belirtilen kriterler doğrultusunda yapılmış olan öğrenim ve staj hareketliliği puan listeleri ekte ilan edilmiştir.

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ile Üniversitemiz arasında imzalanan 2020 Dönemi, 2020-1-TR01-KA103-080861 proje nolu Erasmus+ Programı Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği Projesi kapsamında yapılan sözleşme ve bütçe doğrultusunda ekteki puan listesi sıralaması göz önüne alınarak öğrenciler faaliyetten yararlanmaya hak kazanacaktır.

Bununla birlikte dünya genelinde etkili olan Koronavirüs salgını nedeniyle faaliyetler aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilebilir:

• Erasmus+ Programı kapsamında yapılacak olan hareketlilikler sanal, fiziksel, karma (sanal ve fiziksel birlikte) şekilde gerçekleşebilir.

• Hareketlilikten faydalanmaya hak kazanan öğrenciler, asgari süreler dahilinde yurt dışı eğitime sanal başlayıp, sonrasında fiziksel eğitime geçiş yapabilirler.

• Mücbir sebep durumlarında, fiziksel hareketlilik süresi azaltılabilir; iptal edilebilir veya uzayan sanal hareketlilik süresi fiziksel hareketliliğin yerine geçebilir.

• Hareketliliğin proje süresi içerisinde gerçekleşmesi koşuluyla, sanal ve fiziksel hareketlilik arasındaki kesinti sürelerine izin verilir.

• Sanal hareketlilik süresinde öğrenciler bireysel destek hibesi almaz. Öğrenciler, yurt dışında fiziksel hareketlilik başladığında hibe almaya hak kazanırlar.

• Sanal hareketlilikte tıpkı fiziksel hareketlilikte olduğu gibi katılımcılar tüm yükümlülüklerini yerine getirmekle zorunludur.

• Bu faaliyetlere katılım, kanıtlayıcı belgelerle desteklenmelidir. Öğrenim hareketliliğinde transkript belgesi, staj hareketliliğinde katılım sertifikası sanal ve karma hareketlilik faaliyetleri için destekleyici belge olarak kabul edilir.

• Öğrenciler, Çevrim İçi Dil Desteğini (OLS) sanal hareketliliğin başından itibaren kullanmaya başlayabilecektir.

• Her iki hareketlilik süresi için de (sanal ve fiziksel) öğrenim çıktılarının akademik tanınması sağlanacaktır.

• Öğrenciler tarafından gerekçelendirilmek ve belgelendirmek kaydıyla ve Erasmus+ Program Rehberinde yer alan kurallara uygun olacak şekilde, sanal hareketliliğe katılımı sağlayabilmek amacıyla özel ihtiyaç sahibi öğrencilerin, özel ihtiyaç desteği başvuruları uygun harcama olarak kabul edilebilecektir.

Tüm başvuru sahipleri aday statüsünde olup; yararlanmaya hak kazanan adayların karşı kurumdan kabul alamaması, vize alamaması, uluslararası seyahatlerin askıya alınması ve ülkeye giriş-çıkışların yasaklanması gibi durumlardan dolayı faaliyetini gerçekleştirememesinden ve bundan dolayı doğacak maddi yükümlülüklerden Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü sorumlu tutulamaz.

Erasmus+ Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliği faaliyetinden feragat etmek isteyen öğrencilerin, feragat dilekçelerini ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Koordinatörlüğümüze teslim etmesi gerekmektedir.

Seçim sonuçlarına itiraz süresi; seçim sonuçlarının Üniversitemiz web sayfasında ilan edildiği tarihten itibaren 15 gündür.

Öğrenci Staj Hareketliliğine başvuran öğrencilerin; staj yapacakları kurum veya işletmelerden Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği Puan Listesi’nin Üniversitemiz web sayfasında yayınlandığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde davet mektubu almaları gerekmektedir. Zamanında davet mektubu getirmeyen öğrencilerin yerine listedeki bir sonraki öğrenci için işlemler başlatılacaktır.

Aday öğrencilerle Koordinatörlüğümüz iletişime geçecektir. Erasmus+ Programı ile ilgili gelişmelerden haberdar olmak adına web sitemizi ve sosyal medya hesabımızı (Instagram: @munzur.erasmus ) takip etmeniz önemle rica olunur.

Munzur Üniversitesi

Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü

Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Puan Listesi

Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği Puan Listesi

Feragatname