Erasmus+ Uluslararası Öğrenci
(YÖS)
Mevlana

HAKKIMIZDA

Yükseköğretimin uluslararasılaşması üniversitelerin en önemli gündem maddesini oluşturmaya başlamıştır. Yükseköğretimde uluslararasılaşma, basit ve açık tanımlamayla, “uluslararası boyutun yükseköğretim kurumunun öğretme, araştırma ve hizmet fonksiyonuna sistematik olarak dahil olma süreci” olarak tanımlanmaktadır. Uluslararasılaşma, üniversitelerin bölgesel ve küresel konumunu güçlendirmenin yanında tek tip üniversite anlayışının değişmesine, üniversitelerin eğitim- öğretim ve araştırma kalitesinin artmasına katkı sağlayarak yükseköğretim anlayışını zenginleştirmektedir.
Üniversitemizdeki Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğünün 2 faaliyet alanı mevcuttur.  Bu faaliyet alanları, Erasmus+ Koordinatörlüğü ve Mevlana Değişim Koordinatörlüğü'dür.
Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü`nün görevi üniversitemizin yurtdışı ile olan ilişkilerinde; planlama, düzenleme, yürütme ve kontrol gibi temel unsurların sağlanması ve bu yönde gerekli düzenlemelerle üniversitemizin ilgili birimleri arasında sağlıklı bir koordinasyonun teşekkül edilmesi suretiyle görevlerin zamanında ve eksiksiz yerine getirilmesini sağlamaktır.
Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü yukarıda tanımlanan amaçları yönünde aşağıdaki temel görevleri yerine getirir;
·         Üniversitemizin Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarına aktif katılımının sağlanması hususunda gelişmeleri takip edip gerekli planlama, altyapı oluşturma ve kurum içi düzenlemeler konusunda çalışmalarda bulunmak,
·         Avrupa Birliği Çerçeve Programları  ve uluslararası proje destek programları hakkında üniversitemiz birimlerini bilgilendirmek ve üniversitemizden bu programlara maksimum oranda katılımın sağlanmasına yönelik çalışmalarda bulunmak,
·         Üniversitemiz ile Avrupa Birliği bünyesindeki üniversiteler arasında eğitim, kültür ve bilimsel araştırma konularında karşılıklı işbirliği ve ortak çalışmalar yapma hususunda gerekli şartların sağlanmasını temin etmek,

MİSYONUMUZ
Üniversitemizin uluslararasılaşma sürecini başarıyla yürüten bir dünya üniversitesi olma hedefine ulaşması amacıyla;
·         Uygulanabilir ve sürdürülebilir bir uluslararasılaşma stratejisi geliştirmek,
·         Uluslararası öğrenci temin stratejisini belirlemek ve uygulanmasını sağlamak,
·         Uluslararası öğrenci sayısını artırmaya yönelik çalışmalarda bulunmak,
·         Öğrenci, öğretim eleman ve idari  personelin  hareketlilik faaliyetlerini koordine etmek,
·         Bologna Süreci norm ve ilkelerinin üniversitemizde içselleştirilmesini sağlamak,
·         Eğitim ve gençlik alanlarında üniversitemiz öğrencilerine yönelik gençlik bilgilendirmesi yapmak,
·         Üniversitemizin uluslararası program ve projelerden azami ölçüde yararlanmasını sağlayacak altyapıyı oluşturmak,
·         Uluslararası ikili işbirliği anlaşmaları, ortak diploma programları ve değişim programları gibi uluslararası işbirliği anlaşmalarının eşgüdümü ile ilgili iş ve işlemleri takip etmek,
·         Üniversitemizin uluslararası alanda tanıtımını sağlayacak faaliyetlerde bulunmak,
·         İşbirliği yaptığımız uluslararası üniversitelerin  etkinliklerinin üniversitemizde duyurulmasını sağlamaktır.

VİZYONUMUZ
Uluslararasılaşma stratejilerini etkin ve sürdürülebilir şekilde uygulayan, yükseköğretim sisteminde uluslararasılaşma alanında yeni oluşan ve gelişen koşullara hızla uyum sağlayan, Munzur Üniversitesi’nin uluslararasılaşmasına en üst düzeyde katkı sağlayan bir ofis olmaktır.