Erasmus+ Uluslararası Öğrenci
(YÖS)
Mevlana


Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü Tanışma Toplantısı Yapıldı

    

Üniversitemiz Uluslararası İlişkiler Kurum Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül DEMİR ve Koordinatörlüğümüz personelleri ile Üniversitemiz Erasmus ve Mevlana Bölüm Koordinatörlerinin bir araya geldiği 13 Kasım 2019 Çarşamba günü yapılan tanışma toplantısında değişim programlarının Üniversitemizdeki işleyişinin nasıl daha etkin bir hale getirilebileceğine ilişkin karşılıklı görüş alış verişinde bulunulmuştur. Bölüm Koordinatörlerimiz tarafından raporlanarak Koordinatörlüğümüze gönderilecek olan öneriler, Koordinatörlüğümüzce değerlendirilerek söz konusu değişim programlarının daha etkin ve sağlıklı işlemesi hedeflenmektedir. Katılımlarından dolayı tüm Bölüm Koordinatörlerimize teşekkür ederiz.


Munzur Üniversitesi

Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü