UZEM Birim Temsilcileri

 
 

Fak/MYO/Ens

Temsilci

E-mail

 

Edebiyat Fak

Muhammed Sami US

   

İİBF

Mehmet Ciğer

mehmetciger@munzur.edu.tr

 

Çemişgezek MYO

Alperen Öbek

alperenobek@munzur.edu.tr

 

Yabancı Diller

Hasret Kur

hasretkur@munzur.edu.tr

 

Lisansüstü Eğitim Ens.

Ferit AK

feritak@munzur.edu.tr

 

Arif KALA

arifkala@munzur.edu.tr

 

Güzel Sanatlar TM

Mutlu Çevik

mutlucevik@munzur.edu.tr

 

İletişim Fak

Kadriye Töre Özsel

ktoreozsel@munzur.edu.tr

 

İletişim Fak

Kemal Deniz

kemaldeniz@munzur.edu.tr

 

Müh Fak

Erhan Fırat

efirat@munzur.edu.tr

 

Spor Bilimleri Fak.

Aykut ŞAHİN

aykutsahin@munzur.edu.tr

 

Akif BOZKIR

akifbozkir@munzur.edu.tr

 

Ecesu ÖZCAN

ecesuozcan@munzur.edu.tr

 

Tunceli MYO

Enver YAZĞILI

enveryazgili@munzur.edu.tr

 

Pertek SG MYO

M. Fatih CEVHER

mfcevher@munzur.edu.tr

 

Mehmet KOÇOĞLU

mehmetkocoglu@munzur.edu.tr

 

Sağlık Bilimleri Fak.

Akgün Yeşiltepe

akgunyesiltepe@munzur.edu.tr

 

Su Ürünleri Fak.

Abdullatif Ölçülü

aolculu@munzur.edu.tr