Kişisel Bilgiler İletişim Bilgileri     Görev
Unvan: Dr. Öğr. Üyesi
Ad-Soyad: Demet DEMİRALP
E-Posta: demetdemiralp@munzur.edu.tr MÜDÜR  
Telefon: 428 213 17 94/1333
Web: www.munzur.edu.tr    

Unvan: Arş. Gör.
Ad-Soyad: Volkan ETEMAN
E-Posta: volkaneteman@munzur.edu.tr Müdür Yardımcısı  
Telefon: 428 213 17 94/1637
Web:    

Unvan: Arş. Gör.
Ad-Soyad: Gürkan DOĞAN
E-Posta: gurkandogan@munzur.edu.tr Müdür Yardımcısı  
Telefon: 428 213 17 94/1831
Web:    

Unvan: Dr. Öğr. Üyesi
Ad-Soyad: Yücel BURHAN
E-Posta: yucelburhan@munzur.edu.tr Sistem Merkez Koordinatörü  
Telefon: 428 213 17 94/2139
Web:    

Unvan: Arş. Gör.
Ad-Soyad: Merve ERTARĞIN
E-Posta: merveboydak@munzur.edu.tr Eğitim Hizmetleri Koordinatörü  
Telefon: 428 213 17 94/1830
Web: