Kişisel Bilgiler İletişim Bilgileri     Görev
Unvan: Dr. Öğr. Üyesi
Ad-Soyad: Demet DEMİRALP
E-Posta: demetdemiralp@munzur.edu.tr Müdür  
Telefon: 428 213 17 94/2474
Web:    

Unvan: Arş. Gör.
Ad-Soyad: Volkan ETEMAN
E-Posta: volkaneteman@munzur.edu.tr Müdür Yardımcısı  
Telefon: 428 213 17 94/1637
Web:    

Unvan: Arş. Gör.
Ad-Soyad: Gürkan DOĞAN
E-Posta: gurkandogan@munzur.edu.tr Müdür Yardımcısı  
Telefon: 428 213 17 94/1831
Web:    

Unvan: Öğr. Gör.
Ad-Soyad: Enver YAZGILI
E-Posta: enveryazgili@munzur.edu.tr Teknik Birim sorumlusu  
Telefon: 428 213 17 94/2139
Web: