2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ÇEVRİMİÇİ YAPILAN SINAVLARA İLİŞKİN KURALLAR

    
 • Öğrenci Bilgi Ekranı->Derslerim üzerinden ilgili sınavlara katılacaklardır. Öğrencilerin sınav programında belirtilen tarih ve saatte sınava katılmaları kendi sorumluluklarıdır.
 • Çevrimiçi yapılan sınavlar için gerekli teknik donanımın (internet, bilgisayar, tablet, cep telefonu, kamera, mikrofon vb.) temini öğrencilerin sorumluluğundadır ve bu donanımların kullanımı öğrencilerin yükümlülüğündedir.
 • Çevrimiçi sınavlarda da Üniversitemizin Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin Dördüncü Bölümünde yer alan Sınavlara İlişkin Genel Esaslar geçerlidir. Bu yönetmeliğin 22. Maddesi esasıyla sınavın düzeni dersten sorumlu öğretim elemanı tarafından sağlanacak olup öğrencilerin bu düzene uymaları gerekmektedir. Sınavlarda kopya çeken, kopya girişiminde bulunan veya kopyaya yardım edenler ile sınavlarının değerlendirilmesi sırasında kopya çektiği ya da yardım ettiği tespit edilen öğrenciler, o sınavdan sıfır almış sayılır ve disiplin soruşturma süreci başlatılır.
 •  Her öğrencinin her bir sınavına sadece bir kez giriş yapma hakkı bulunmaktadır. İnternet bağlantısı kesilmesi gibi durumlarda sınav süresi geçmeye devam etmektedir. Bu nedenle öğrencilerin internet bağlantılarını kontrol ederek sınava giriş yapmaları önem arz etmektedir.  Sınav modülünün üstünde yer alan “Sınavı Bitir” butonuna tıklayıncaya kadar sınavlar teslim edilmemiştir. “Sınavı Bitir” butonuna tıklanıldıktan sonra sınavın teslim edildiğine dair bir uyarı mesajı görüntülendiğinde sınav tamamlanmış demektir. Sınavın teslim edilmesi öğrencilerin sorumluluğundadır.
 • Öğretim elemanı tarafından sınavdaki sorular arasında gezinmeye izin verilmediyse ve her bir soru için belirli bir süre verildiyse, bu süre ilgili soruya yanıt verilebilecek süre anlamına gelmektedir ve bu süre zarfında öğrenci ilgili soruya yanıt vermezse boş bırakılmış sayılır ve diğer soruya otomatik geçiş yapılır.
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca öğretim elemanlarımızın hazırladığı sınavlar ve sorular, öğretim elemanlarımızın kişisel verisi olarak değerlendirilecektir. Bu sınav ve soruların depolanması, saklanması, başka platformlarda paylaşılması, yanıtların dağıtılması gibi durumlarda KVKK ihlali yapan kişi/kişiler sorumludur. Bu ihlali yapan kişiler hakkında yasal işlemler yapılacaktır.
 • Öğrenci için kılavuzlar:

  •  Öğrencilerin Çevrimiçi Sınavlara Katılmalarına ilişkin kılavuz için tıklayınız.

  • Öğrencilerin Sisteme Ödev Yüklemelerine ilişkin kılavuz için tıklayınız.
 • Öğretim Elemanı için kılavuzlar:
  • Öğretim elemanlarının Çevrimiçi Sınavlar için Soru Eklemesine ilişkin kılavuz için tıklayınız.
  • Öğretim elemanlarının Çevrimiçi Sınav Oluşturmasına ilişkin kılavuz için tıklayınız.
  • Öğretim elemanlarının Çevrimdışı Sınav/Ödev Oluşturmasına ilişkin kılavuz için tıklayınız.