İKTİSADİ VE İDARİ BİRİMLER FAKÜLTESİ HAKKINDA

İKTİSADİ VE İDARİ BİRİMLER FAKÜLTESİ HAKKINDA

Fakültemizin Tarihçesi

   Fakültemiz 26.11.2008 tarihli Yükseköğretim yürütme Kurulu tarafından 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla Fırat Üniversitesine bağlı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2008 yılından itibaren Tunceli Üniversitesine bağlanmıştır. Siyaset Bilimleri ve Kamu Yönetimi ,İşletme  ve İktisat bölümleri 2010-2011 eğitim-öğretim yılında 1.ve 11. Öğretim için 50’er öğrenci alarak öğretime başlamıştır. Maliye. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler, Ekonometri ve Uluslararası İlişkiler Bölümleri ise öğrenci almak için çalışmaları devam etmektedir. Fakültemizi şu anki durumu 1 Profesör, 5 Doçent,  14 Doktor Öğretim Üyesi 3 Öğr.Gör. 15  Araştırma Görevlisi, 9 idari personel  ile eğitime devam etmektedir.

 

Misyon

Tunceli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin misyonu; evrensel nitelikte çağın gereklerine uygun bilgi üretmek, yerel ölçekteki toplumsal ve ekonomik ihtiyaçlara göre bu bilgiyi kullanmaktır. Ayrıca gelecek kuşakları yetiştirirken; bilimsel düşünebilen, analitik kafa yapısına sahip, yaratıcı, katılımcı, etik, estetik, paylaşımcı ve toplumsal duyarlılığa sahip bireyler yetiştirmek amacıyla uluslararası kalite standartlarında eğitim-öğretim vermektir.     

 

Vizyon

Küresel ve yerel dinamikler arasında bağ kurabilen, yerel potansiyellerin aktive edilmesine öncülük eden, bölgesel kalkınmaya bilimsel bakışla rehberlik edebilen bir fakülte olmak ve demokratik, şeffaf, liyakata dayalı, yenilikçi ve girişimci bir bakış açısıyla nitelikli öğrenciler yetiştiren, uluslararası düzeyde kaliteli ve sürdürülebilir bir eğitim veren kurum haline gelmek vizyonumuzun ana aksıdır.


FAKÜLTEMİZ DEKANLARI

 

ADI SOYADI

GÖREV YAPTIĞI TARİH ARALIĞI

BAŞLANGIÇ

BİTİŞ

Prof. Dr. Ömer DEMİREL

2012

2012

Prof. Dr. Ali BATU

2012

2013

Prof. Dr. Hıdır ÖZDEMİR

2013

2013

Prof. Dr. Gülten GÜMÜŞTEKİN

2014

2015

Prof. Dr. Musa ŞENEL

2015

2016

Prof. Dr. Gülen ELMAS ARSLAN

2016

2016

Prof. Dr. Rahmi AYDIN

2016

Devam ediyor.