BİLGİ / BELGE

* Muafiyet Dilekçesi | İndir
* Kayıt Dondurma Dilekçesi | İndir
* İntibak Dilekçesi | İndir
* Sınav Sonuçlarına İtiraz Dilekçesi | İndir
* Öğrenci İlişik Kesme Belgesi | İndir
* Geçici Mezuniyet Belgesi İstek Dilekçesi | İndir
* Yemek Bursu Başvuru Formu | İndir
* Vize Mazeret Sınavı Dilekçesi | İndir
* İletişim Fakültesi Sınav Tutanağı | İndir
* İletişim Fakültesi Ders Dağılımı Çizelgesi Örneği | İndir
* İletişim Fakültesi Ders Programı Çizelgesi Örneği | İndir