İLETİŞİM FAKÜLTESİ HAKKINDA

Fakültemizin Misyonu:

Kitle iletişim araçlarından radyo, televizyon, sinema ve halkla ilişkiler alanlarında kuramsal, tarihi ve estetik bilgilerle donatılmış, temel düzeyde uygulama yapabilecek seviyede olan, toplumsal ve kültürel yönden güçlü, tüm analitik yeteneklerini doğru ve nitelikli bilgiye ulaşma yolunda kullanmasını bilen genç araştırmacı iletişimciler yetiştirilebilmesini sağlamak.

Fakültemizin Vizyonu:

Munzur Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü ve Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü sosyal ve kültürel yönleri güçlü, analitik düşünme yeteneğine sahip, ele aldığı sorunlara sistematik yaklaşabilen, etik değerleri yaşam tarzı olarak benimsemiş, estetik beğenisinden taviz vermeyen çağdaş Türkiye’ye yakışan araştırmacılar ve elemanlar yetiştirecektir.