GÖREV TANIMLARI

* Dekan | İndir
* Dekan Yardımcısı | İndir
* Dekan Sekreteri | İndir
* Fakülte Sekreteri | İndir
* Bölüm Başkanı | İndir
* Bölüm Başkan Yardımcısı | İndir
* Bölüm Sekreteri | İndir
* Öğrenci İşleri | İndir
* Yazı İşleri Birimi | İndir
* Taşınır Kayıt Yetkilisi | İndir