MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HAKKINDAÜniversitemizin ilk ve en büyük fakültelerinden olan Mühendislik Fakültesi, 2008 yılında faaliyetine başlamıştır ve 12 bölümü ile eğitim ve öğretimine devam etmektedir.

Mühendislik Fakültesi'nin temel hedefi, kültürel değerleri özümsemiş, toplumsal sorumluluk ve çevre koruma bilincine sahip, karşılaştıkları sorunları bilimsel yaklaşımlar çerçevesinde analiz ederek yaratıcı çözümler üreten mühendisler yetiştirmektir.

Fakülte olarak mühendislikte, tasarım çalışmalarının yanısıra çeşitli kuramsal ve uygulama derslerinde öğrencilere mesleki bilgi ve becerilerin kazandırılması, projeler yoluyla sahip oldukları becerileri bilgisayar ortamında gösterebilmelerinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Fakülte felsefemizin gereği olarak, bölümlerimiz ve ders programlarımız, disiplinler arası işbirliğini teşvik etmek, uygulama değeri olan, verimli ve katma değer yaratacak yayın ve projeler üretmek üzere organize edilmiş ve edilmeye devam etmektedir. 

Mühendislerin yarattığı teknolojiler sayesinde insanların yaşam kalitesi ve düzeyi artar. Bu yüzden mühendislik geçmişte ve bugün olduğu gibi, gelecekte de en gözde ve saygın mesleklerden biri olmaya devam edecektir. Tunceli Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde öğrenim görmeye karar veren değerli öğrencilerimizin de “geleceğin mezunları” olarak sahip oldukları/olacakları bu niteliklerle ülkemizin teknolojisine, barış ve huzuruna katkıda bulunacaklarına inanıyoruz…


Prof.Dr. Bünyamin AKSAKAL