FAKÜLTEMİZ AKADEMİK BİRİM KALİTE KOMİSYONU DEKAN VEKİLİMİZ PROF. DR. HİKMET ESEN BAŞKANLIĞINDA TOPLANARAK DEKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN İŞ VE İŞLEM SÜREÇLERİ GÖZDEN GEÇİRİLDİ

    

Fakültemiz Akademik Birim Komisyonu Üniversitemizin kurumsal dış değerlendirme süreci öncesinde Fakültemiz Dekan Vekili Prof. Dr. Hikmet ESEN başkanlığında ve Üniversitemiz Kalite Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Murat KORUNUR’un katılımlarıyla 7 Mayıs 2019 Salı günü saat 10:00’da Fakültemiz Konferans Salonunda toplanarak Dekanlığımızca yürütülen iş ve işlem süreçleri gözden geçirildi.