MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM KURULU


 Prof. Dr.  Rahmi AYDIN  

 Yard. Doç. Dr.  Yahya TAŞGIN  

 Yard. Doç. Dr.  Ebru YÜCE  

 Yard. Doç. Dr.  Uğur ÇAKILCIOĞLU  

 Yard. Doç. Dr.  Bülent GÜNER  

 Öğr. Gör.  Ruhan ALAN