MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM KURULU


 Dr. Öğr. Üyesi  Yahya Taşgın  

 Doç. Dr.  Uğur Çakılcıoğlu  

 Dr. Öğr. Üyesi  Osman Güler  

 Dr. Öğr. Üyesi  Bayram Kırmızıgül  

 Dr. Öğr. Üyesi  Bülent Güner  

 Öğr. Gör.  Ruhan ALAN