MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM KURULU


 Doç. Dr.  Ebru YÜCE BABACAN  Meslek Yüksekokulu Müdürü

 Öğr. Gör.  M.Nurullah EVLİYAOĞLU  Meslek Yüksekokulu Müdür Yard.

 Öğr. Gör.  Abdulsamet DEMİRBAĞ  Meslek Yüksekokulu Müdür Yard.

 Dr. Öğr. Üyesi  Güzin PIHTILI  Üye

 Dr. Öğr. Üyesi  Muhammed Fatih CEVHER  Üye

 Prof. Dr.  Uğur ÇAKILCIOĞLU  Üye