GÖREV TANIMLARI

* Meslek Yüksekokulu Müdürü Görev Tanımı | İndir
* Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Görev Tanımı | İndir
* Meslek Yüksekokul Yönetim Kurulu Görev Tanımı | İndir
* Meslek Yüksekokul Kurulu Görev Tanımı | İndir
* Bölüm Başkanı Görev Tanımı | İndir
* Öğretim Üyesi Görev Tanımı | İndir
* Öğretim Görevlisi Görev Tanımı | İndir
* Meslek Yüksekokul Sekreteri Görev Tanımı | İndir
* Personel İşleri Görev Tanımı | İndir
* Öğrenci İşleri Personeli Görev Tanımı | İndir
* Satın Alma Personeli Görev Tanımı | İndir
* Taşınır Kontrol Yetkilisi Görev Tanımı | İndir
* Taşınır Kayıt Yetkili Personeli Görev Tanımı | İndir
* Teknik Hizmetler Personeli Görev Tanımı | İndir
* Güvenlik Personeli Görev Tanımı | İndir
* Yardımcı Hizmetler Personeli (Temizlik, Kalorifer) Görev Tanımı | İndir