Kişisel Bilgiler İletişim Bilgileri     Görev
Unvan: Dr. Öğr. Üyesi
Ad-Soyad: Anıl UTKU
E-Posta: anilutku@munzur.edu.tr Bölüm Başkanı  
Telefon: 213 17 94/2435
Web: https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/view/viewAuthor.jsp