HAKKIMIZDA

     Bilginin işlenmesi, depolanması, iletimi ve bilgiye ulaşım, enformatik (bilişim) olarak adlandırılmaktadır. Tüm disiplinlerdeki öğrencilerin bu teknoloji alanında okur-yazar olmaları, artık bir üniversite mezununda aranan temel niteliklerin başında gelmektedir. Yükseköğretim Kurulu, üniversitelerimiz genelinde yaygın bilgisayar eğitimi ile ilgili derslerin verilmesini temin ve koordine etmek amacıyla, rektörlüklere bağlı disiplinler arası destek bölümü niteliğinde Enformatik Bölümü kurulması ve üniversitedeki tüm öğrencilere temel bilgi teknolojileri konularının öğretilmesi için gerekli örgütlenmeler ile düzenlemeler yapmak ve fiilen dersleri koordine etmek ve/veya gerçekleştirmek üzere üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri rektörlüklerine bağlı birer Enformatik Bölümü kurulması, 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d–2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

     Munzur Üniversitesi Rektörlüğünün 14/11/2008 tarih ve 73 sayılı Enformatik Bölümü kurulması teklifl uyarınca T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 26/11/2008 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d–2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

MISYON
     Öğrencilerimize temel bilgi teknolojileri okur-yazarlığını kazandırmak ve bu teknolojileri etkili kullanabilmelerini sağlamak.
Üniversitemizin dijital alt yapısını geliştirmek ve güçlendirmek.

VİZYON
     Üniversitemizi ve öğrencilerimizi dijital çağın gereksinimleri doğrultusunda bilgi teknolojileri açısından rekabet edebilirliklerini en iyi noktaya taşımak.