HAKKIMIZDA

       Bilginin işlenmesi, depolanması, iletimi ve bilgiye ulaşım, enformatik (bilişim) olarak adlandırılmaktadır. Tüm disiplinlerdeki öğrencilerin bu ileri teknoloji alanında okur-yazar olmaları, artık bir üniversite mezununda aranan temel niteliklerin başında gelmektedir. Ülkemizde temel bilgi teknolojileri kullanımında ve yazılım geliştirme platformları konusunda verilen eğitimler oldukça yetersiz kalmaktadır. Bu alanlardaki eksiklikleri gidermek amacıyla 2008 yılı içinde Tunceli Üniversitesi bünyesinde Enformatik Bölümü kurulmuştur. Yükseköğretim Kurulu, üniversitelerimiz genelinde yaygın bilgisayar eğitimi ile ilgili derslerin verilmesini temin ve koordine etmek amacıyla, rektörlüklere bağlı disiplinler arası destek bölümü niteliğinde Enformatik Bölümü kurulması ve bu bölümlere eleman yetiştirmek üzere Tunceli Üniversitesi Enformatik bölümü Üniversitedeki tüm öğrencilerine temel bilgi teknolojileri konularının öğretilmesi için gerekli örgütlenmeler ile düzenlemeler yapmak ve fiilen dersleri koordine etmek ve/veya gerçekleştirmek üzere üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri rektörlüklerine bağlı birer Enformatik Bölümü kurulması, 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d–2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

     Tunceli Üniversitesi Rektörlüğünün 14/11/2008 tarih ve 73 sayılı Enformatik Bölümü kurulması teklifl uyarınca T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 26/11/2008 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d–2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür.